Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anketi

CMDQ Anketi Nasıl Yapılıyor?

CMDQ anketi vücut duruşlarını, cinsiyeti, işin yapılış biçimini göz önüne alarak vücutta oluşan ağrıların
şiddet ve sıklığını dikkate alır.

Ankette 19 ayrı vücut bölgesinin son 1 hafta içinde ne düzeyde ve ne sıklıkta rahatsızlık verdiği seçenekler halinde sunulur ve kişilerden kendilerine uygun olanı seçmeleri istenir.

Aşağıda grafiği verilen 4 grup sorudan,19 vücut bölgesinin her biri için verilen cevaplar ile her bir bölgeye ait risk
puanı hesaplanmaktadır. CMDQ risk puanı hesaplamada verilen cevaplara karşılık gelen değerler
birbirleriyle çarpılır. Örneğin; boyun bölgesinde “Ağrıyı hafta boyunca 1-2 kez hissettim, orta şiddetliydi,
işime biraz engel oldu” seçenekleri işaretli gözlem için boyun risk puanı 1,5*2*2 = 6 olarak bulunur.
Bu çalışmada, hem sağ hem sol tarafı için ayrı ayrı doldurulan omuz, üst kol, ön kol, bilek, üst bacak, diz, alt
bacak bölgeleri risk değerleri arasında iki taraftaki risk puanları toplamı bölgenin risk puanı olarak alınmıştır.
Araştırma yapılacak çalışanlar tarafından doldurulan anket sonuçlarına göre toplam şikâyetler üzerinden vücut bölgelerinin verdiği rahatsızlıkların yüzde ağırlıkları Tabloda sunulmuştur. Tablo incelendiğinde uzun saatler boyunca
masa başı çalışmadan kaynaklı olduğu düşünülen boyun rahatsızlıkları ile sandalye-masa yüksekliği
uyumsuzluğundan ve uzun süren bilgisayar kullanımından kaynaklanması muhtemel sırt ve bel rahatsızlıkları
en yüksek yüzdeleri aldıkları görülür.

Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (CMDQ) Anket Formları

  1. Standing workers, male version

  2. Standing workers, female version

  3. Sedentary workers, male version

  4. Sedentary workers, female version

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi